Horizontale persboringen

Veilige precisie-boringen onder woningen, wegen, spoorwegen,... Persbuizen zowel PP, grés - beton of staal vanaf diameter 80 tot 650mm tot 50 meter ver

Expertise grondwerken

Meer dan 25 jaar ervaring in rioleringswerken, algemene grondwerken en omgevingswerken met specialisatie in het aanbieden van oplossingen bij rioleringsproblemen. Reeds 10 jaar actief in persboren.

Rioolrenovatie

Analyse riolering, opsporen en camera-inspectie van bestaande leidingen. Aanbieden van resultaat gerichte oplossingen. Eveneens gespecialiseerd in opsplitsen RWA/DWA. (opsplitsen vuil- en regenwater)

Vraag een offerte aan